EEEE Curs 1º

INFORMACIÓ

La data en la qual es realitzarà la prova d’accés a 1r curs, serà el dilluns 16 de setembre a les 17h. La duració de la mateixa serà aproximadament de 90 minuts.

El resultat de la prova eixirà publicat el 17 de setembre.

RESULTATS 1° PROVES ACCÉS I INGRÉS

La matrícula la podran formalitzar entre el 20 i el 26 de setembre.

MATRICULES

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS 1r CURS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA, PROVES OBT DIRECTA