EEEE Curs 1º

INFORMACIÓ

Les proves d’ingrés es realitzaran  entre els dies 4 i 8 de setembre de 2023. Se’ls convocarà amb antelació per correu electrònic indicant-los dia i hora.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

La llista provisional d’aprovats/admesos es farà pública l’11 de setembre i la definitiva el dimecres 13.

RESULTATS 1r PROVES ACCÉS I INGRÉS_DEFINITIVA

La matrícula la podran formalitzar entre el 13 i el 18 de setembre. (Anar a l’apartat de matriculació)

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS 1r CURS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA, PROVES OBT DIRECTA