EEEE Curs 1º

INFORMACIÓ

Les proves d’ingrés es realitzaran  el dia 6  de setembre de 2022 a les 10h.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

La llista provisional d’aprovats/admesos es publicarà el mateix dia 6 de setembre, una vegada avaluada la prova.

La llista definitiva es publicarà el dilluns 12 de setembre.

La matrícula la podran formalitzar entre el 12 i el 16 de setembre. (Anar a l’apartat de matriculació)

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS 1r CURS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA, PROVES OBT DIRECTA