H. Tutories

HORARIS TUTORIES Curs 2021/22

 

Preelementals 4, 5, 6 i 7 anys:

Tutora: Raquel Doménech Calleja

Horari: dilluns 16.30 a 17.30 h i dijous de 20 a 21 h.

 

1r Curs i CADE 1:

Tutora: Cristina Alfonso González

Horari: divendres de 16 a 18 h.

 

2n Curs, 4t Curs i CADE 2:

Tutora: Lorena Luz Aparicio

Horari: dimecres de 16 a 17.30 h.

 

3r Curs i CADE 3:

Tutora: Carmina Doménech Vilaplana

Horari: dimecres de 20 a 21 h.

Direcció i Atenció a pares/mares.

Divendres de 18.30 a 20 h.

 

Cap d’estudis i Atenció a pares/mares:

Trini Miró Mira

Dilluns i dijous de 19.30 a 21 h.

 

Les reunions se celebraran preferentment de manera telemàtica, podent-se també realitzar telefònicament o de manera presencial.

Per a sol·licitar una reunió, haurà de comunicar-ho a la secretaria del centre.