H. Tutories

HORARIS TUTORÍES 2023/24

Preelementals 4, 5 anys i Cade 2.
Tutora: Cristina Alfonso
Horari per a reunions presencials o telefòniques:
Dilluns de 20.30 a 21h.
Dijous de 18.30 a 19h.

Preelementals 6 i 7 anys, 3r curs i Cade 3.
Tutora: Carmina Doménech Vilaplana
Horari per a reunions presencials o telefòniques:
Dijous de 20 a 21h.

1r Curs i Cade 1.
Tutora: Raquel Doménech Calleja
Horari per a reunions presencials o telefòniques:
Dilluns i dijous de 20:30 a 21h.
Dimecres i divendres de 18 a 18:30h.

2n Curs i 4t Curs.
Tutora: Lorena Luz Aparicio
Horari per a reunions presencials o telefòniques:
Dimarts i dijous de 15.30 a 16h
Dimecres de 18.30 a 19h

Direcció i Atenció a pares/mares.
Carmina Doménech Vilaplana
Horari per a reunions presencials o telefòniques:
Dimarts de 19.30 a 20:30h

Jefatura d’estudis i Atenció a pares/mares.
Cristina Alfonso Gonzáles
Horari per a reunions presencials o telefòniques:
Dimarts de 18:30 a 19:30h.

Per a sol·licitar una reunió presencial, haurà de comunicar-ho a la secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic 17.30 a 20h