Obtenció Directa

INFORMACIÓ

Les dates per a realitzar les inscripcions a les proves d’obtenció directa del certificat de superació d’Ensenyaments Elementals, s’actualitzaran al setembre de 2024.

La prova es realitzarà …

La inscripció s’haurà de realitzar emplenant el formulari adjunt i remetent-lo al Conservatori a través de correu electrònic, el pagament de la taxa és el que s’indica en l’ordenança municipal punt 5.2 “Tarifa ensenyaments elementals” 1.1.5.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

ORDENANÇA FISCAL

INFORMACIÓ PROVES D’OBTENCIÓ DIRECTA