Obtenció Directa

INFORMACIÓ

Les dates per a realitzar les inscripcions a les proves d’obtenció directa del certificat de superació d’Ensenyaments Elementals, seran del 3 al 14 d’octubre de 2022 tots dos inclusivament.

La inscripció s’haurà de realitzar emplenant el formulari adjunt i remetent-lo al Conservatori a través de correu electrònic, el pagament de la taxa és el que s’indica en l’ordenança municipal punt 5.2 “Tarifa ensenyaments elementals” 1.1.5.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

ORDENANÇA FISCAL

INFORMACIÓ PROVES OBTENCIÓ DIRECTA (En revisió)