Obtenció Directa

INFORMACIÓ

Les dates per a realitzar les inscripcions a les proves d’obtenció directa del certificat de superació d’Ensenyaments Elementals, seran del 4 al 15 d’octubre de 2021 tots dos inclusivament.

La inscripció s’haurà de realitzar emplenant el formulari adjunt i remetent-lo al Conservatori a través de correu electrònic, una vegada realitzada la inscripció se’ls remetrà el rebut per a realitzar el pagament de la taxa la quantia de la qual és la que s’indica en l’ordenança municipal punt 5.2 “Tarifa ensenyaments elementals” 1.1.5.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

ORDENANÇA MUNICIPAL 2021

INFORMACIÓ PROVES OBTENCIÓ DIRECTA