E. Elementals

INSCRIPCIONS ENSENYAMENTS ELEMENTALS PER Al CURS 2023/24

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’accés als Ensenyaments Elementals (de 1r a 4t curs). Alumnat nou ingrés

Dates per a realitzar la inscripció: De l’1 de juny a les 9:00h al 14 de juny de 2023 a les 15:00h.

Procediment: Emplenar sol.licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS CURSOS E. ELEMENTALS. L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció. Enllaç Seu electrònica

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

LLISTA ALUMNAT ADMÉS PER A REALITZAR LA PROVA

Dates de realització de les proves: del 4 al 8 de setembre, tots dos inclusivament. El dia i l’hora exacta se’ls comunicarà per correu electrònic.

Resultats de les proves: La llista d’aprovats/admesos es farà pública el 13 de setembre.

Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 de setembre a les 9:00h al 18 de setembre a les 20:00h.

 Enllaç MATRICULACIÓ

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Proves d’AccésEnllaç Proves Accés Ensenyaments Elementals

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Normativa:

Resolució de 19 d’abril de 2023 (GVA)

 

EXCEPCIONALITATS

Alumnat amb edat menor de l’ordinària, (menys de 8 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MENOR DE L’ORDINÀRIA

Alumnat amb edat major de l’ordinària, (més de 12 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MAJOR DE L’ORDINÀRIA

Not