E. Elementals

INSCRIPCIONS ENSENYAMENTS ELEMENTALS PER Al CURS 2022-23 – ALUMNAT NOU INGRÉS

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’ingrés/accés als Ensenyaments Elementals (de 1r a 4t curs). Alumnat nou ingrés

Dates per a realitzar la inscripció: de l’1 de juny a les 9:00h al 14 de juny a les 15:00h.

La llista d’admesos per a la realització de les proves es publicarà els dies: 16 de juny (llista provisional), 22 de juny (llista definitiva)

Llista definitiva de l’alumnat admés a les proves

Procediment: Emplenar sol.licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS – FORMULARI –  L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Les proves d’ingrés a 1r curs es realitzaran  el dia 6  de setembre de 2022 a les 10h.

Les proves d’accés a cursos diferents a 1r es realitzaran el 7 de setembre a partir de les 10h. (se’ls comunicarà l’hora exacta)

Informació proves d’AccésEnllaç Proves Accés Ensenyaments Elementals

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Normativa:

RESOLUCIÓ 19 D’ABRIL 2022 (GVA)

EXCEPCIONALITATS

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació. Article 7

Alumnat amb edat menor de l’ordinària, (menys de 8 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MENOR DE L’ORDINÀRIA

Alumnat amb edat major de l’ordinària, (més de 12 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MAJOR DE L’ORDINÀRIA