EE. Elementals

INSCRIPCIONS ENSENYAMENTS ELEMENTALS PER AL CURS 2024/25

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’ingres o d’accés als Ensenyaments Elementals (de 1r a 4t curs). Alumnat nou ingrés

Dates per a realitzar la inscripció: Del 20 de maig a les 9:00h al 7 de juny de 2024 a les 15:00h.

Procediment: Emplenar sol.licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS CURSOS E. ELEMENTALS. L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció. ENLLAÇ SEU ELECTRONICA

 

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

LLISTA ALUMNAT ADMÉS PER A REALITZAR LA PROVA

LLISTAT PROVISIONAL       10 de juny 

LLISTAT DEFINITIU

14 de juny

 

Dates de realització de les proves: del 1 al 4 de juliol, tots dos inclusivament. El dia i l’hora exacta se’ls comunicarà per correu electrònic.

Resultats de les proves:

La llista d’aprovats provisional es farà pública el 8 de juliol.

LLISTAT PROVISIONAL D´APROVATS

 

La llista d’aprovats definitiva es fará pública el 22 de juliol.

Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 de setembre a les 9:00h al 18 de setembre a les 20:00h.

ENLLAÇ MATRICULACIÓ

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Proves d’Accés: ENLLAÇ  PROVES D’ACCÉS ENSSENYAMENTS ELEMENTALS

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Normativa:

RESOLUCIO DE 12 D’ABRIL DE 2024 (GVA)

 

EXCEPCIONALITATS

Alumnat amb edat menor de l’ordinària, (menys de 8 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MENOR DE L’ORDINÀRIA

 

Alumnat amb edat major de l’ordinària, (més de 12 anys complits dins de l’any en què es formalitza la inscripció).

FORMULARI PER A L’INSCRIPCIÓ EDAT MAJOR DE L’ORDINÀRIA

Not