Curs d’Ampliació d’Estudis.CADE

INSCRIPCIONS CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2024/25

Requisit: alumnat de nou ingrés amb edat a partir de 13 anys.

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’accés.

Dates per a realitzar la inscripció: del 20 de maig a les 9:00h, al 7 de juny a les 20:00h

Procediment: Emplenar sol.licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS CADE. L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció. ENLLAÇ SEU ELECTRÒNICA

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o autosignatura.

Dates de realització de les proves: del 4 al 8 de setembre, tots dos inclusivament. El dia i l’hora exacta se’ls comunicarà per correu electrònic.

Resultats de les proves: Una vegada superada la prova se’ls comunicarà en quin nivell hauran de matricular-se.

Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 de setembre a las 9:00h al 18 de setembre a les 20:00hENLLAÇ MATRICULACIÓ

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Proves d’AccésENLLAÇ PROVES D’ACCES A CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Nota: En els cursos d’ampliació d’estudis la matrícula roman oberta fins al 23 de desembre fins a completar-se les places.

En el cas que s’hagueren cobert totes les places, s’obriria llista d’espera per a poder ocupar-la en cas que es produïra alguna baixa.

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC)- Extracte

EXTRACTE PEC – CADE