Curs d’Ampliació d’Estudis

INSCRIPCIONS CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2021-22

Requisit: alumnat de nou ingrés amb edat a partir de 14 anys.

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’accés.

Dates per a realitzar la inscripció: de l’1 de juny a les 9:00h, al 9 de juny a les 15:00h. Si quedaren places disponibles, s’ampliaria el termini el mes de setembre

Ampliació termini d’inscripció: De l’1 de setembre a les 9:00h, al 8 de setembre a les 20:00h. En cas de quedar places disponibles s’ampliaria el termini d’inscripció fins al 23 de desembre, una vegada cobertes, la resta d’alumnat inscrit quedarà en llista d’espera per si es produeix alguna baixa.

A l’alumnat que s’inscriga se li realitzarà una prova d’accés per a determinar el nivell del curs al qual s’haurà de matricular.

 

Procediment: Emplenar sol·licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICAINSCRIPCIONSL’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripcions.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o autosignatura.

Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 de setembre a les 9:00h al 19 de setembre a les 20:00h. MATRICULACIÓ

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Proves d’AccésEnllaç proves d’accés als Cursos d’ampliació d’estudis

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC)- Extracte

EXTRACTE PEC – CADE