Curs d’Ampliació d’Estudis

INSCRIPCIONS CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2022-23

S’amplia el termini d’inscripció a partir del 12 de setembre a les 9:00h i fins a cobrir places.

Requisit: alumnat de nou ingrés amb edat a partir de 13 anys.

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’accés amb la finalitat de determinar el nivell del curs al qual s’haurà de matricular.

El dia i hora en què es realitzarà la prova, se li comunicarà una vegada inscrit.

Procediment: Emplenar sol·licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS – L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripcions.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o autosignatura.

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Informació proves d’Accés: Enllaç Proves d’Accés a Cursos d’Ampliació Estudis

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

NORMATIVA – PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PAC)- Extracte

EXTRACTE PEC – CADE

Informació Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 de setembre a les 9:00h al 16 de setembre a les 20:00h. MATRICULACIÓ