Curs d’Ampliació d’Estudis

INSCRIPCIONS CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2022-23

Requisit: alumnat de nou ingrés amb edat a partir de 13 anys.

Finalitat: Inscriure’s per a realitzar la prova d’accés amb la finalitat de determinar el nivell del curs al qual s’haurà de matricular.

Dates per a realitzar la inscripció: del 20 de juny a les 9:00h, al 28 de juny a les 20:00h. Si quedaren places disponibles, s’ampliaria el termini el mes de setembre fins al 23 de desembre. Una vegada cobertes  les places, la resta d’alumnat inscrit quedarà en llista d’espera per si es produeix alguna baixa.

El dia i hora en què es realitzarà la prova, se li comunicarà una vegada inscrit.

Procediment: Emplenar sol·licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA- INSCRIPCIONS – L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripcions.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o autosignatura.

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Informació proves d’Accés: Enllaç Proves d’Accés a Cursos d’Ampliació Estudis

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

NORMATIVA – PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PAC)- Extracte

EXTRACTE PAC – CADE

Informació Matrícules: La formalització de la matrícula es podrà realitzar del 13 de setembre a les 9:00h al 16 de setembre a les 20:00h. MATRICULACIÓ