Avaluacions

DATES AVALUACIONS CURS 2023/24

1a Avaluació – Desembre
Des del 28 de novembre fins al 5 de desembre
Lliurament de notes el 18 de desembre

2a Avaluació – Març
Des del 7 fins al 15 de març
Lliurament de notes el 20 de març

3a Avaluació i final – Juny
Des del 10 fins al 15 de juny
Lliurament de notes el 18 de juny