H. Biblioteca

L’alumnat que desitge consultar algun llibre de la biblioteca del conservatori, haurà de sol.licitar-lo  a la cap d’ estudis.

Els llibres són de consulta, no de préstec.