H. Biblioteca

L’alumne/a que desitge consultar algun llibre de la biblioteca del conservatori, haurà de sol.licitar-lo  a la cap d’ estudis.

Els llibres són de consulta, no de préstec.