Programació d’Activitats

CURS 2021/2022

Aquestes activitats són les previstes per al present curs pèro no assegurem que totes es puguen ralitzar , tot dependrà de l’evolució de la Covid-19 i la normativa que s’indique a cada moment.

PROGRAMACIÓ D’ ACTIVITATS 2021/22

CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-22