Acces Ampliació d’Estudis

 

INFORMACIÓ

Les proves d’accés es realitzaran entre el 6 i el 9 de setembre de 2021. Tant el dia exacte com l’hora de realització d’aquestes, se’ls comunicarà amb anterioritat, a més de publicar-se en aquesta web.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

 

CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA PROVA