Accés Curs d’Ampliació d’Estudis. CADE

 

INFORMACIÓ

La prova d’accés es realitzarà una vegada formalitzada la inscripció. El dia i l’hora se li comunicarà personalment.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

 

CONTINGUTS DE LA PROVA D’ACCÉS