Acces Ampliació d’Estudis

INFORMACIÓ

La prova d’accés es realitzarà una vegada realitzada la inscripció.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA PROVA

ESTRUCTURA DE LA PROVA