Cursos d’ampliació d’estudis – CADES

Què són?

Els Cursos d’Ampliació d’Estudis són un itinerari de cursos dissenyats per a continuar amb l’aprenentatge de la Dansa i la seua especialització, una vegada superats els seus estudis en Ensenyaments Elementals, obtenció directa o haver superat l’edat compresa per a cursar els Ensenyaments Elementals (12 anys).

L’alumnat dels cursos d’ampliació d’estudis participa directament en les activitats que realitza el centre (gales, actuacions en col·laboració amb altres entitats, esdeveniments culturals…) i es beneficia dels cursos, tallers i jornades que el Conservatori també organitza anualment, tot això amb la finalitat de l’enriquiment personal i l’experiència de transmetre el gaudi per la Dansa.

Bailarinas de ballet en puntas de pie
Actuación de danza

A qui van dirigits?

Els cursos estan orientats per a aquells alumnes que volen professionalitzar-se i/o especialitzar-se en els ensenyaments artístics, tot cursant les disciplines de Dansa Clàssica, Dansa Espanyola i/o Dansa Contemporània, amb la finalitat de preparar els seus accessos als Ensenyaments Professionals de Dansa o únicament per a continuar vinculats a la formació i l’aprenentatge de la Dansa.

Quin és l'objectiu?

Els objectius que es persegueixen en aquests cursos són contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu, a més de diferents capacitats, com ara: habituar-se a assistir a diferents manifestacions escèniques i desenvolupar els seus propis criteris, analitzar i valorar els beneficis que la dansa aporta per al seu desenvolupament personal, conéixer i valorar el patrimoni de la Dansa com a part del patrimoni històric i cultural… També es fixen objectius específics perquè l’alumnat adquirisca les capacitats necessàries per a aconseguir el nivell exigit en cadascun dels cursos d’ampliació d’estudis.

Quants cursos són?

S’imparteixen tres nivells, en els quals, generalment, l’alumnat assisteix durant dos anys a cadascun d’ells.

Com accedir?

L’accés als dits cursos ho realitza de forma directa l’alumnat del centre, una vegada finalitzades les Ensenyances Elementals o per mitjà d’una prova d’accés si l’aspirant prové d’un altre centre.