H. Directiva

Curs 2022/23

Directora: Carmina Doménech Vilaplana

Horari d’atenció  a pares /mares: divendres de 18 a 19:30 h.

 

Cap d’estudis: Trini Miró Mira

Horari d’atenció a pares/mares: dilluns i dijous de 17.30 a 19:30 h.

 

Per a sol·licitar una reunió, haurà de comunicar-ho a la secretaria del centre.