H. Directiva

Curs 2023/24

Directora: Carmina Doménech 
Horari per a reunions presencials o telefòniques d’atenció famílies:
Dimarts de 19.30 a 20:30h

Cap d’estudis : Cristina Alfonso  
Horari per a reunions presencials o telefòniques d’atenció famílies:

Dimarts de 18:30 a 19:30h

Per a sol·licitar una reunió presencial, haurà de comunicar-ho a la secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic 17.30 a 20h