Taxes municipals

ORDENANÇA MUNICIPAL 2023

TAXES 

TAXES ENSENYAMENTS ELEMENTALS 2023-24

TAXES ENSENYAMENTS PREELEMENTALS 2023-24

TAXES CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2023/24

BONIFICACIONS

Els membres de les unitats familiars que es matriculen en el Conservatori elemental de Dansa els ingressos de la qual per càpita no superen l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de l’any de la matriculació gaudiran d’una bonificació del 50% en les taxes de matrícula i en les quotes trimestrals. La present bonificació s’aplicarà també en els termes de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies nombroses.

Així mateix, s’aplicarà la bonificació a les famílies monoparentals amb arranjament ala legislació de la Generalitat Valenciana.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ: SEU ELECTRÒNICA BONIFICACIONS