Taxes municipals

ORDENANÇA MUNICIPAL 2024

TAXES 

TAXES ENSENYAMENTS ELEMENTALS 2024-25

TAXES ENSENYAMENTS PREELEMENTALS 2024-25

TAXES CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2024/25

BONIFICACIONS

Els membres de les unitats familiars que es matriculen en el Conservatori elemental de Dansa els ingressos de la qual per càpita no superen l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de l’any de la matriculació gaudiran d’una bonificació del 50% en les taxes de matrícula i en les quotes trimestrals. La present bonificació s’aplicarà també en els termes de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies nombroses.

Així mateix, s’aplicarà la bonificació a les famílies monoparentals amb arranjament ala legislació de la Generalitat Valenciana.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ: SEU ELECTRÒNICA BONIFICACIONS