Ensenyaments Elementals de Dansa

Què són?

Els Ensenyaments Elementals de Dansa són una formació oficial regulada pel Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regeixen els Conservatoris Elementals de Dansa; així com per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Els alumnes que finalitzen aquests estudis obtenen el Certificat Elemental de Dansa.

Manos con castañuelas
Bailarinas jóvenes preparándose

A qui van dirigits?

A aquells alumnes que vulguen iniciar-se en el coneixement de les tècniques bàsiques de la Dansa, en les seues diferents facetes i modalitats. Ja siga per a l’aprenentatge i el gaudi d’aquestes, com per a la futura professionalització, tot buscant la qualitat acadèmica necessària que els permeta accedir en un futur als Ensenyaments Professionals.

Quin és l'objectiu?

L’objectiu dels Ensenyaments Elementals és desenvolupar les capacitats artístiques en l’alumnat, fomentar la socialització, la disciplina i contribuir a la millora de la confiança en ells mateixos des del gaudi i l’aprenentatge de les primeres regles de la dansa, a través de les assignatures de: expressió musical i rítmica, dansa acadèmica, dansa clàssica, dansa espanyola (folklore, escola bolera, tècnica de sabata) i dansa contemporània.

Quants cursos són?

Els Ensenyaments Elementals es componen de quatre cursos i configuren una etapa de molta importància per al desenvolupament de la coordinació dels moviments, la sensibilitat, la memòria, l’expressió corporal i l’equilibri físic i mental del xiquet/ta.
Quatre cursos en els quals s’assenten les bases d’un aprenentatge correcte i eficaç que serà aprofitat al llarg de les seues vides.

Com s’hi accedeix?

Els Ensenyaments Elementals de Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys.

Per a iniciar els estudis del primer curs dels Ensenyaments Elementals de Dansa serà necessari realitzar una prova d’accés a principis de setembre, mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

Es podrà ingressar en els altres cursos diferents a primer sempre que, a través d’una prova d’accés, l’aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents i valorant-se l’edat idònia.

Què és l’obtenció directa?

El Certificat Elemental de Dansa també pot obtindre’s a través d’una prova d’obtenció directa per a aquells alumnes que no hagueren estudiat de manera oficial al nostre Centre o en un altre autoritzat i estigueren preparats per a això. L’alumnat haurà de superar les proves de coneixement necessàries amb els continguts específics establits en cadascuna de les assignatures.

Quantes hores de classe són per curs?

Assignatura 1r CURS
hores/setmana
2n CURS
hores/setmana
3r CURS
hores/setmana
4t CURS
hores/setmana
Dansa Acadèmica 2h 3h 5h 7h
Folklore 1h 1h
Exp. Musical i Rítmica 1h 1h 1h 1h
Tècnica de Sabata 1h 1h 30min 2h
Escola Bolera 1h 30min 2h
Dansa Contemporània 1h 1h30min