Dansa Contemporània

Escenario con actuación de danza contemporánea

La Dansa Contemporània és un estil de dansa que busca expressar a través del ballarí una idea, un sentiment, una emoció, i en què es mesclen moviments corporals propis dels segles XX i XXI. 

Es caracteritza per la utilització de l’espai, per ser molt àmplia en el repertori, en els seus moviments i per no tindre cap tipus de rigidesa en la seua execució.

Hui en dia la dansa contemporània és una mescla d’estils, i encara que se centra essencialment en la llibertat de moviments i en l’expressió corporal, s’apliquen diferents tècniques per al seu estudi: GRAHAM, CUNNINGHAM, LIMÓN… 

Esta assignatura es comença a impartir a partir de tercer curs d’Ensenyaments Elementals, una vegada l’alumne/a ha adquirit una base tècnica de la dansa clàssica i un control profund del cos.