Història

El Conservatori Elemental de Dansa d’Alcoi, de titularitat municipal, té els seus orígens l’any 1961, sota la denominació d’Escola Municipal de Belles Arts, on s’impartien classes de ballet, música, pintura i escultura. En els seus inicis les classes de ballet clàssic les impartia la professora Adelaida Álvarez (Laly), pionera a la nostra ciutat d’aquest ensenyament, la qual preparava els alumnes per a l’obtenció del Títol Professional de Dansa. A la fi dels anys 70 s’hi comencen a impartir també classes de Dansa Espanyola. L’any 1983 és reconegut com a Centre Oficial adscrit al Conservatori de Dansa d’Alacant i és en 1986 quan es consolida com a Conservatori Elemental de Dansa.
Fachada desde la esquina del edificio Conservatorio Alcoy
Fachada edificio Conservatorio Alcoy
Trasllada les seues instal·lacions al costat del Conservatori Professional de Música, al palauet de Joan Cantó conegut popularment com a “Casa d’Escaló”, un edifici emblemàtic per la seua arquitectura singular d’art nouveau (estil modernista), dissenyada per Vicente Pascual Pastor (vegeu-ne les instal·lacions) (Veure instal·lacions) Al llarg de la seua història i fins al moment present, el Conservatori de Dansa ha tingut diferents directors, els tres primers van dirigir les seccions de Música, Dansa i Belles Arts, i ja l’any 1997, a causa d’una nova normativa de la Conselleria d’Educació, se separen les direccions dels centres:

Com ha evolucionat

El Conservatori ha anat adaptant-se a les diferents normatives que s’han establit en cada moment a escala estatal i autonòmica, i des dels seus inicis ha tingut el suport tant econòmic com humà de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi, del qual depén. Per aquest motiu, s’ha vist millorat, entre altres coses, en el nombre de professors i en les seues instal·lacions, i s’ha convertit en un lloc on aprendre aquest bell art, com és la DANSA, i poder gaudir-ne.

Directors del centre

  • Abel Mus, 1961-1976
  • Gregorio Casasempere Juan, 1976-1981
  • Javier Darias Payá, 1981-1997
  • Trinidad Miró Mira, 1997-1999
  • Ma Francisca Richart Yusta, 1999-2015
  • Ma Carmen Doménech Vilaplana 2015