Què Som?

El Conservatori Elemental de Dansa d’Alcoi som un Centre Oficial reconegut en l’ensenyament de la Dansa, que pertany a l’Ajuntament d’Alcoi, en el qual, a més d’impartir una Formació Elemental per a l’obtenció de la Titulació Oficial del Grau, hem dissenyat dos nous itineraris per a la formació i l’aprenentatge de Dansa: En el que además de impartir una Formación Elemental para la obtención de la Titulación Oficial del Grado, hemos diseñado dos nuevos itinerarios para la formación y el aprendizaje de Danza:

Els Ensenyaments Preelementals, els cursos de formació dels quals van dirigits a aquells alumnes que des de molt curta edat volen iniciar-se en el món de la Dansa, i els permet la preparació per a l’accés als Ensenyaments Elementals de Dansa

Els Cursos d’Ampliació d’Estudis, orientats a aquells alumnes que volen professionalitzar-se i/o especialitzar-se en els ensenyaments artístics, en els quals es cursen les disciplines de Dansa Clàssica, Dansa Espanyola o Dansa Contemporània, amb la finalitat de preparar els seus accessos als Ensenyaments Professionals de Dansa o únicament per a continuar vinculats a la formació i l’aprenentatge de la Dansa.

En el Conservatori Elemental de Dansa d’Alcoi tenim com un dels nostres objectius principals fomentar el desenvolupament i la dinamització de la vida artística, així com enriquir, desenvolupar i conservar el nostre patrimoni cultural. Per això, assumim el repte de crear estructures pedagògiques del Grau Elemental que permeten una formació humana, tècnica i artística de qualitat. I, per això, som un Centre Actiu, que cada any treballa per a la formació de nous projectes, en col·laboració amb els diferents Organismes i Institucions Artístiques i Educatives.

Som un Centre Actiu, que cada any treballa per a la formació de nous projectes, en col·laboració amb els diferents Organismes i Institucions Artístiques i Educatives.

Bailarina haciendo pose