EE.EE. 1er Curs

INFORMACIÓ

La prova d’ingrés es realitzarà  el dia  2  de julio de 2024 a las 10h. Tant el dia com l’hora de realització de la mateixa i les necessitats per a realitzar-la, se’ls recordarà per mail amb anterioritat.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Calendari de Resolucions:

Publicació llistado provisional d’Admessos i exclosos, 10 de Juny

Reclamació llistat provisional d’Admessos i exclosos, del 11 al 13 de Juny

Publicació llistat definitiu d’Admessos i exclosos, el 14 de Juny

Publicació dels resultats provisionals de les proves , 8 de juliol

Reclamació dels resultats provisionals del 9 al 11 de juliol.

Publicació definitiva dels resultats, 22 de julio.

RESULTATS 1er PROVES D’INGRÉS_DEFINITIVA

La matrícula la podran formalitzar entre el 13 i el 18 de setembre. (Anar a l’apartat de matriculació)

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS 1r CURS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA, PROVES OBT DIRECTA