E. Preelementals

INSCRIPCIONS CURSOS PREELEMENTALS 2021-22

Requisits: Aquests cursos van dirigits a alumnat de nou ingrés amb edats compreses entre 4 i 7 anys complits dins de l’any 2021. No requereix prova d’accés.

Les inscripcions es realitzen durant el mes de juny en primera instància , si queden places s’amplia al mes de setembre i posteriorment fins al 23 de desembre.

Nombre de places vacants per al curs 2021/22:

Preelemental 4 anys: 6

Preelemental 5 anys: 1

Preelemental 6 anys: 9

Preelemental 7 anys: 1

Una vegada cobertes les places, la resta de l’alumnat inscrit queda en llista d’espera per si es produeix alguna baixa fins al 23 de desembre

Procediment: Emplenar sol.licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA – INSCRIPCIONS – L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

Informació  MATRICULACIÓ alumnat admés