E. Preelementals

INSCRIPCIONS CURSOS PREELEMENTALS 2023/24

Requisits: Aquests cursos van dirigits a alumnat de nou ingrés amb edats compreses entre 4 i 7 anys complits dins de l’any 2023. No requereix prova d’accés.

Dates per a realitzar la inscripció: del 1 de juny a les 9:00h, al 30 de juny a les 20:00

Procediment: Emplenar sol.licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA-INSCRIPCIONS CURSOS PREELEMENTALS. Enllaç INSCRIPCIONS – L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

Resolució: La llista d’admesos eixirà publicada el 12 de juliol, i se’ls comunicarà individualment a través de correu electrònic.

Matrícules per a l’alumnat admés: del 13 de setembre a les 9:00h al 18 de setembre a les 20:00h. Enllaç MATRICULACIÓ

PRIORITAT PER A ELABORAR LA LLISTA D’ADMESOS

1r Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini (1 al 30 de juny), tingueren algun germà estudiant en el centre.

2n Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini, siguen família nombrosa (Llei 40/2003, Capítol II, Article 11), aportant la documentació requerida.

En el cas d’haver-hi més demanda que places i les prioritats per a establir la llista no siguen suficients, es realitzarà un sorteig alfabètic la primera setmana de setembre, convocat pel Consell Escolar i amb caràcter públic.

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Nota: En els cursos preelementals la matrícula roman oberta fins al 23 de desembre fins a completar-se les places.

En el cas que s’hagueren cobert totes les places, s’obriria llista d’espera per a poder ocupar-la en cas que es produïra alguna baixa.

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC) – Extracte

EXTRACTE PEC- PREELEMENTALS

N