EE. Elementals

L’alumnat que haja superat la prova d’accés al conservatori, podrà formalitzar la matrícula del 13 de setembre a les 9:00h, al 18 de setembre a les 20:00h.

El procediment a seguir el pot veure en el següent enllaç: MATRICULES CURSOS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

INFORMACIÓ TAXES

TAXES ENSENYAMENTS ELEMENTALS CURS 2024/25