Autorització

El pare, mare o tutor de l’alumne/a què concedisca permís al seu fill/a de no romandre obligatòriament al centre durant el temps de descans entre classe i classe, haurà d’emplenar l’autorització i enviar-la per correu electrònic al conservatori.

AUTORITZACIÓ