Reglament de Règim Intern

Aquest reglament va ser aprovat pel Consell Escolar, el 24 d’octubre de 2019.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN