Plan de estudios

El pla d’estudis del centre està en procés de revisió, en breu serà actualitzat.

La direcció