EEEE Curs 3er

INFORMACIÓ

Les proves d’accés es realitzaran entre el 4 i el 8 de setembre de 2023. Tant el dia exacte com l’hora de realització d’aquestes, se’ls comunicarà amb anterioritat, a més de publicar-se en aquesta web.

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

La llista d’admesos es publicarà el 13 de setembre.

La matrícula la podran formalitzar entre el 13 i el 18 de setembre. (Anar a l’apartat de matriculació)

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS 3r CURS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA,  PROVES OBT DIRECTA ETC