EEEE Curs 3er

INFORMACIÓ

Les proves d’accés es realitzaran entre el 16 i el 17 de setembre de 2021. Tant el dia exacte com l’hora de realització d’aquestes, se’ls comunicarà amb anterioritat, a més de publicar-se en aquesta web.

RESULTAT PROVES ACCÉS

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA,  PROVES OBT DIRECTA ETC