Accés 2n Curs EE.EE.

INFORMACIÓ

La prova d’accés es realitzarà el 4 de juliol de 2024 a les 10h. Tant el dia com l’hora de realització de la mateixa i les necessitats per a realitzar-la, se’ls recordarà per mail amb anterioritat..

Tot l’alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares/pares o tutors legals, hauran de portar la justificació del registre d’enviament de la sol·licitud, generada en el procés telemàtic, el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

Calendari de Resolucions:

Publicació llistat provisional d’Admesos i exclosos, 10 de Juny

Reclamació llistat provisional d’Admesos i exclosos, de l’11 al 13 de Juny

Publicació llistat definitiu d’Admesos i exclosos, el 14 de Juny

Publicació dels resultats de les proves provisionals, 8 de juliol

Reclamació als resultats provisionals del 9 a l’11 de juliol

Publicació definitiva dels resultats, 22 de juliol.

RESULTATS CURSOS DIFERENTS DE 1er PROVES D’ACCÉS_DEFINITIVA

La matrícula la podran formalitzar entre el 9 i el 18 de setembre. (Anar a l’apartat de matriculació

CONTINGUT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

CONTINGUTS 2n CURS

NORMATIVA

ORDE 28/2011 – ACCES, MATRICULA, PROVES OBT DIRECTA ETC