Curs d’Ampliació d’Estudis

L’alumnat podrà formalitzar la seua matrícula, una vegada haja superat la prova d’accés en la qual a més, se li indicarà el curs al qual ha d’accedir.

El procediment a seguir el pot veure en el següent enllaç:  MATRICULES CADE

 

INFORMACIÓ TAXES

 TAXES CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2023/24