Consell Escolar

Directora i Presidenta del Consell Escolar.                                

Sra. Mª del CARMEN DOMÉNECH VILAPLANA


Cap d’Estudis. 

Sra. TRINIDAD MIRÓ MIRA


Secretària.                                                                                        

Sra. RAQUEL DOMÉNECH CALLEJA                                       


Regidor d’Educació. 

Sr. ALBERTO BELDA RIPOLL


Representants dels  Professors.                                                                

Sra. CRISTINA ALFONSO GONZÁLEZ  

Sra. TERESA TOLSÁ MOLTÓ

Sra. LORENA LUZ APARICIO


Representants dels Pares/Mares d’Alumnes.

Sra. CAROLINA BURGOS SANJUÁN

Sra. MARÍA ESCRIG SOLER


Representants dels Alumnes Ensenyaments Elementals.                  

CIRO MONTAÑÉS AMORRORTU

ROCÍO BLANES BURGOS


Representant de l’AMPA                 

Sra. CIRCE AMORRORTU VILLAR


Representant de la Administració i Servicis.

Sra. MARLA GARCÍA PASCUAL


Decret-90-1986-Organs-de-Govern.pdf