Consell Escolar

 

Directora i Presidenta del Consell Escolar.                                

Sra. Mª del CARMEN DOMÉNECH VILAPLANA


Cap d’Estudis. 

Sra. TRINIDAD MIRÓ MIRA


Secretària.                                                                                        

Sra. RAQUEL DOMÉNECH CALLEJA                                       


Regidor d’Educació. 

Sr. JORDI SILVESTRE JOVER


Representants dels  Professors.                                                                

Sra. CRISTINA ALFONSO GONZÁLEZ  

 Sra. TERESA TOLSÁ MOLTÓ


Representants dels Pares/Mares d’Alumnes.

Sra. SILVIA COLOMER GISBERT

Sr. IVO ELISEO VIDAL CLIMENT


Representants dels Alumnes Ensenyaments Elementals.                  

 VERA VIDAL TORREGROSA    

INES BOTELLA COLOMER


Representant de l’AMPA                 

Sra. CIRCE AMORRORTU VILLAR


Representant de la Administració i Servicis.

Sr. GINÉS GARCÍA GIMÉNEZ


Decret-90-1986-Organs-de-Govern.pdf