Consell Escolar

 

Directora i Presidenta del Consell Escolar.                                

Sra. Mª del CARMEN DOMÉNECH VILAPLANA


Cap d’Estudis. 

Sra. TRINIDAD MIRÓ MIRA


Secretària.                                                                                        

Sra. RAQUEL DOMÉNECH CALLEJA                                       


Regidor d’Educació. 

Sr. JORDI SILVESTRE JOVER


Representants dels  Professors.                                                                

Sra. CRISTINA ALFONSO GONZÁLEZ  

Sra. TERESA TOLSÁ MOLTÓ

Sra. LORENA LUZ APARICIO


Representants dels Pares/Mares d’Alumnes.

Sra. NURIA ARACIL PICÓ


Representants dels Alumnes Ensenyaments Elementals.                  

CIRO MONTAÑÉS AMORRORTU

THAÏS SANTONJA ARACIL


Representant de l’AMPA                 

Sra. CIRCE AMORRORTU VILLAR


Representant de la Administració i Servicis.

Sra. MARLA GARCÍA PASCUAL


Decret-90-1986-Organs-de-Govern.pdf