Consell Escolar

 

Directora i Presidenta del Consell Escolar.                                

Sra. Mª del CARMEN DOMÉNECH VILAPLANA


Cap d’Estudis. 

Sra. TRINIDAD MIRÓ MIRA


Secretària.                                                                                        

Sra. RAQUEL DOMÉNECH CALLEJA                                       


Regidor d’Educació. 

Sr. JORDI SILVESTRE JOVER


Representants dels  Professors.                                                                

Sra. CRISTINA ALFONSO GONZÁLEZ  

Sra. TERESA TOLSÁ MOLTÓ

Sra. LORENA LUZ APARICIO


Representants dels Pares/Mares d’Alumnes.

Sra. SILVIA COLOMER GISBERT

Sra. NURIA ARACIL PICÓ


Representants dels Alumnes Ensenyaments Elementals.                  

INES BOTELLA COLOMER

CIRO MONTAÑÉS AMORRORTU


Representant de l’AMPA                 

Sra. CIRCE AMORRORTU VILLAR


Representant de la Administració i Servicis.

Sra. MARLA GARCÍA PASCUAL


Decret-90-1986-Organs-de-Govern.pdf